Webinar: De Wet bescherming klokkenluiders binnen de mkb-accountantspraktijk

16 april 2024 @ 10:00 11:00

Webinar: het mkb-accountantskantoor en de Wet bescherming klokkenluiders
Heeft u medewerkers? Zo ja, heeft u inmiddels een effectieve klokkenluidersregeling ingericht conform de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders (Wbk)? Het is belangrijk om dat snel te doen, want sinds vorig jaar zijn alle accountantskantoren – ongeacht hun omvang – verplicht om te voldoen aan de strengere eisen die worden gesteld aan de interne meldregeling. Het is een belangrijke toevoeging aan uw zorgplicht voor een veilig werkklimaat.

Veel mkb-accountantskantoren lopen tegen nogal wat praktische uitvoeringsproblemen aan bij de Wbk. Tijdens dit webinar komen de feiten en fabels ten aanzien van de Wbk aan bod. Ook maakt u kennis met een concrete en praktische oplossing om te voldoen aan deze wet: SpeakUp Totaal. Novak organiseert samen met Compliability speciaal voor mkb-accountantskantoren dit webinar. In een klein uurtje wordt u helemaal bijgepraat over de volgende onderwerpen;

  • Is de Wet bescherming klokkenluiders ook op mijn kantoor van toepassing?
  • Juridisch kader; aan welke eisen moet mijn kantoor voldoen?
  • Wat zijn de gevolgen als mijn kantoor niet voldoet?
  • Waarom is een veilig werk en meldklimaat binnen mijn kantoor van belang?
  • Op welke manier(en) kan SpeakUpTotaal mij helpen?

Schrijf u hier direct in voor het webinar en u bent na afloop volledig geïnformeerd.

Gratis

070-3524002

Bekijk de site van Organisator

Meer opleidingen

Scroll naar boven