Kennisgebieden

Accountants dienen hun kennis en vaardigheden op peil te houden en wel op de manier die voor hun eigen specifieke omstandigheden optimaal is. Novak opleidingen biedt hierin volop mogelijkheden.

Extendum-opleidingen

Door de samenwerking met Extendum wordt ons opleidingsaanbod nog breder. Tevens profiteren Extendum-leden van het Novak-kortingstarief op cursussen.

Novak staat al ruim 20 jaar klaar voor mkb-kantoren met advies en services, producten en diensten voor het mkb-accountantskantoor. We zien wat er speelt en handelen daarnaar, ook zonder dat u daar zelf om hoeft te vragen. Dat geeft u een gevoel van controle en de ruimte om te ondernemen. Novak opleidingen is voornamelijk gericht op de samenstelpraktijk met onderwerpen als verslaggeving, risicogericht samenstellen en diverse richtlijnen. 

Onder accountants is er regelmatig behoefte bestaat aan fiscale ondersteuning. De fiscale regelgeving is complex en ook nog eens voortdurend aan verandering onderhevig. Voor accountants bieden wij fiscale opleidingen aan waarin een basis wordt gelegd zodat u als accountant advies kunt geven op voorkomende fiscale vragen bij uw cliënt. 

De accountant is in zijn/haar praktijk regelmatig het eerste aanspraakpunt voor diens cliënt, ook als er erfrechtelijke vragen zijn. Deze opleidingen bieden een brede en solide basis voor de accountant om inhoudelijk het gesprek aan te gaan met zijn klanten en gedegen antwoord te geven op de meest voorkomende erfrechtelijke vragen.

De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie?

Het NBA-bestuur heeft besloten de termijn waarbinnen leden invulling mogen geven aan het verplichte permanente educatie-onderwerp Duurzaamheid, te verlengen tot eind 2024. Leden hebben nu dus nog tot en met 31 december 2024 om invulling te geven aan dit PE-thema. Novak biedt diverse mogelijkheden van fysiek tot online. 

Met een inhouse cursus worden kennis en competenties van meerdere collega’s worden naar een hoger niveau getild. Het programma, de duur en de inhoud zijn flexibel naar uw behoeftes. Wilt u een inhouse training bij u op kantoor laten verzorgen? Neem dan contact op.

Regelmatig wordt u als accountant of adviseur om een bedrijfswaardering gevraagd. Wat is het verschil tussen prijs en waarde? Welke methodes voor bedrijfswaardering zijn er? Hoe komt een bedrijfswaardering tot stand? En hoe werkt dit in de praktijk? U verkrijgt hiervoor praktische handvatten.

Er wordt steeds meer gevraagd van accountants. De professional dient te begrijpen wat de gesprekspartner doet en nodig heeft. De zeer bekende communicatietechniek luisteren, samenvatten en doorvragen is hiervoor uitermate geschikt en effectief.

Scroll naar boven