Novak opleiding: Online cursus actualiteiten RJk

22 april 2024 @ 09:30 11:30

Omschrijving:
Gedurende het boekjaar geven we online cursussen van twee uur met de focus op RJk (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen). De cursus is een effectieve manier om belangrijke kennis en vaardigheden te delen over de regelgeving voor onze jaarrekeningen. Elke cursus gaat in op andere onderdelen van de jaarrekening.

Prijs:
€ 155,- Novak PLUS-leden
€ 170,- Novak-leden
€ 187,50 Niet Novak-leden

Let op: Maximaal 15 deelnemers. 

Docent:
De docent van deze cursus is Martina Sarris MSc AA.

Het is ook mogelijk deze cursus eventueel inhouse te organiseren bij u op kantoor. Neem hiervoor contact met ons op via n.dewaal@novak.nl

U kunt zich via het onderstaande formulier aanmelden deze opleiding.

Sessie 22 april- Debet balansposten

 1. Introductie
 • Welkom en doel van de sessie voor debet balansposten
 • Korte introductie van RJk en het belang voor de praktijk
 1. Waardering van materiele vaste activa
 • RJk richtlijnen voor gebouwen en vastgoedbeleggingen en andere vaste activa.
 • Casestudy: Waarderingsmethoden en impact op de jaarrekening
 1. Deelnemingen of beleggingen
 • Verschillen in waardering tussen deelnemingen en beleggingen
 • Praktijkvoorbeeld: Verschillende soorten deelnemingen en resultaatbepaling
 1. Voorraadwaardering
 • RJk principes voor voorraadwaardering
 • Oefening: Berekeningen en verslaggevingsuitdagingen
 1. Vragen en Antwoorden
 • Open sessie voor vragen en discussie

Sessie 27 juni – Credit balansposten

 1. Introductie
 • Welkom en doel van de sessie voor credit balansposten
 • Korte introductie van RJk en het belang voor de praktijk
 1. Eigen vermogen
 • RJk richtlijnen voor agio en dividenduitkeringen
 • Case: Boeking en presentatie in de jaarrekening
 1. Voorzieningen
 • Criteria voor het vormen van voorzieningen onder RJk
 • Voorbeeld: Voorziening groot onderhoud
 1. Langlopende Schulden
 • RJk behandeling van langlopende schulden
 • Oefening: Verschillen in presentatie en impact op ratio’s
 1. Vragen en Antwoorden
 • Ruimte voor vragen, discussie en feedback

070-3524002

Bekijk de site van Organisator

Meer opleidingen

Scroll naar boven