Novak opleiding: Online cursus actualiteiten RJk

17 oktober 2024 @ 14:00 16:00

Omschrijving:
Gedurende het boekjaar geven we online cursussen van twee uur met de focus op RJk (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen). De cursus is een effectieve manier om belangrijke kennis en vaardigheden te delen over de regelgeving voor onze jaarrekeningen. Elke cursus gaat in op andere onderdelen van de jaarrekening.

Sessie 15 oktober – Debet balansposten

1. Introductie

Welkom en doel van de sessie voor debet balansposten

Korte introductie van RJk en het belang voor de praktijk

2. Waardering van materiele vaste activa

RJk richtlijnen voor gebouwen en vastgoedbeleggingen en andere vaste activa.

Casestudy: Waarderingsmethoden en impact op de jaarrekening

3. Deelnemingen of beleggingen

Verschillen in waardering tussen deelnemingen en beleggingen

Praktijkvoorbeeld: Verschillende soorten deelnemingen en resultaatbepaling

4. Voorraadwaardering

RJk principes voor voorraadwaardering

Oefening: Berekeningen en verslaggevingsuitdagingen

5. Vragen en Antwoorden

Open sessie voor vragen en discussie

Sessie 31 oktober – Credit balansposten

1. Introductie

Welkom en doel van de sessie voor credit balansposten

Korte introductie van RJk en het belang voor de praktijk

2. Eigen vermogen

RJk richtlijnen voor agio en dividenduitkeringen

Case: Boeking en presentatie in de jaarrekening

3. Voorzieningen

Criteria voor het vormen van voorzieningen onder RJk

Voorbeeld: Voorziening groot onderhoud

4. Langlopende Schulden

RJk behandeling van langlopende schulden

Oefening: Verschillen in presentatie en impact op ratio’s

5. Vragen en Antwoorden

Ruimte voor vragen, discussie en feedback

Prijs:
€ 155,- Novak PLUS-leden
€ 170,- Novak/Extendum-leden
€ 195,-Niet Novak-leden

Let op: Maximaal 15 deelnemers. 

Docent:
De docent van deze cursus is Martina Sarris MSc AA.

Het is ook mogelijk deze cursus eventueel inhouse te organiseren bij u op kantoor. Neem hiervoor contact met ons op via n.dewaal@novak.nl

U kunt zich via het onderstaande formulier aanmelden deze opleiding.

070-3524002

Bekijk de site van Organisator

Meer opleidingen

Scroll naar boven