Novak opleiding: Jaarrekening op fiscale grondslag voor kleine en micro BV (online)

14 oktober 2024 @ 13:00 17:00

De Jaarrekening op Fiscale Grondslagen voor kleine en micro-BV

In 4 uur weer bijgepraat over dit belangrijke onderdeel van uw werkzaamheden

De Jaarrekening op fiscale grondslagen is een onderdeel van Externe Verslaggeving en behoort tot de kernopdracht van accountants in het mkb. Zowel bij het uitvoeren van een samenstellingsopdracht als bij advisering over de gevolgen is kennis van en ervaring met de toepassing belangrijk. Volg dit interactieve webinar over de actuele stand-van-zaken en de toepassing ervan in de praktijk om aan het werk te zijn met en te adviseren over jaarrekeningen op fiscale grondslagen.

Wat gaat u leren?

  • Begrijp het raamwerk van wet- en regelgeving dat van toepassing is bij fiscale grondslagen.
  • Actualiseer de kennis van de wet- en regelgeving op dit vlak.
  • Verdiep de kennis van en inzicht in de samenhang van de onderdelen van de wet- en regelgeving.
  • Pas de wet- en regelgeving toe op praktijksituaties: het samenstellen van jaarrekeningen en het adviseren over de gevolgen van de toepassing van fiscale grondslagen.
  • Onderken aandachtspunten voor de praktijk.


Wat levert het u op?

  • Verbeterd en verdiept begrip van het raamwerk van wet- en regelgeving dat hoort bij de fiscale grondslagen.
  • Geactualiseerde kennis van de wet- en regelgeving op dit vlak, inclusief de samenhang tussen de onderdelen.
  • Verbeterde vaardigheid in het toepassen van de wet- en regelgeving op praktijksituaties, zowel voor de samenstellingsopdracht als bij de advisering.
  • Onderkennen van de aandachtspunten voor de praktijk.


Doelgroep:

Dit webinar is ontworpen voor accountants in het mkb en de medewerkers van een accountantspraktijk die een accountant ondersteunen bij de samenstellingsopdracht van jaarrekeningen op fiscale grondslagen en bij de advisering daarover.

Docent:
Sytze de Swart, adviseur in Utrecht

Prijs:
Prijs: € 325,- Novak PLUS-leden
Prijs: € 360,- Novak/Extendum-leden
Prijs: € 395,- Niet Novak-leden

Bijzonderheden: Er is ook een interactieve fysieke bijeenkomst over dit onderwerp.


Programma    

Jaarlijks zijn er wijzigingen van de wet- en regelgeving voor jaarrekeningen op fiscale grondslagen. In deze training wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving nu van toepassing is en welke wijzigingen daarin te verwachten zijn.. Daarbij gaat om de meest-voorkomende situaties in de mkb-praktijk voor de kleine (en micro-)rechtspersoon.

De meest-voorkomende onderwerpen zijn: de overeenkomsten en de verschillen tussen jaarrekeningen op fiscale grondslag en jaarrekeningen op commerciële grondslag, de waardering van materiële vaste activa en van deelnemingen, de toepassing van fiscale faciliteiten voor de vennootschapsbelasting en de toelichtingsverplichtingen. Deze onderwerpen worden aangevuld met actualiteiten die in het betreffende onderwerp worden opgenomen.


Dagindeling

Deel 1  13.00-13.10      
Opening en Welkom

Aanpak en Doelstellingen

Deel 2  13.10-13.30      
Het raamwerk van wet- en regelgeving: BW 2 Titel 9, de Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen en het Voorbeeldmodel Jaarrekening NBA.

Deel 3  13.30-14.00      
De aspecten van het Algemene deel


Deel 4  14.00-14.30      
De aspecten per post in de Balans en de Winst-en-verliesrekening

Pauze   14.30-14.40

Deel 4  14.40-15.50      
De aspecten per post in de Balans en de Winst-en-verliesrekening – Vervolg

Pauze   15.50-16.00

Deel 5  16.00-16.45      
De overige aspecten: wijzigingen en actualiteiten

Deel 6  16.40-16.55      
De micro-rechtspersoon
                       

Deel 7  16.55-17.00      
Afsluiting

070-3524002

Bekijk de site van Organisator

Meer opleidingen

Scroll naar boven