Novak opleiding: De samenstellingsopdracht in het mkb

3 oktober 2024 @ 13:00 17:00

Strandboulevard 3
Putten, 3882 RN Nederland
+ Google Maps

Inzicht en toepassing van de samenstellingsopdracht

De samenstellingsopdracht is een kernopdracht in het werk van accountants in het mkb. Deze opdracht is omgeven door wet- en regelgeving. Volg deze interactieve training voor de actuele stand-van-zaken en de toepassing in de praktijk.

Als mkb-accountant is begrip van de theorie die hoort bij de samenstellingsopdracht en het toepassen ervan noodzakelijk. De formele eisen aan het samensteldossier en de toepassing van de wet- en regelgeving komen ook aan de orde in deze training. Daardoor wordt het inzicht in de wet- en regelgeving verbeterd, met als nevendoel om ook de vaardigheid in de toepassing in de praktijk te vergoten.

Wat gaat u leren?

 • Begrijp het raamwerk van wet- en regelgeving dat hoort bij de samenstellingsopdracht.
 • Actualiseer de kennis van de wet- en regelgeving op dit vlak.
 • Verdiep de kennis van en inzicht in de samenhang van de onderdelen van de wet- en regelgeving.
 • Pas de wet- en regelgeving toe.
 • Onderken de aandachtspunten voor de praktijk.

Wat levert het u op?

Na het volgen van deze training zijn er:

 • Verbeterd en verdiept begrip van het raamwerk van wet- en regelgeving dat hoort bij de samenstellingsopdracht.
 • Geactualiseerde kennis van de wet- en regelgeving op dit vlak, inclusief de samenhang van de onderdelen.
 • Verbeterde vaardigheid in het toepassen van de wet- en regelgeving op praktijksituaties.
 • Onderkennen van de aandachtspunten voor de praktijk, mede voor (interne en externe) toetsing

Doelgroep:
Deze training is ontworpen voor accountants in het mkb en de medewerkers van een accountantspraktijk die een accountant ondersteunen bij de samenstellingsopdracht.

Docent:
Sytze de Swart, adviseur in Utrecht

Prijs:
Prijs: € 355,- Novak PLUS-leden
Prijs: € 395,- Novak/Extendum-leden
Prijs: € 445- Niet Novak-leden

Bijzonderheden: Er is ook een interactief webinar over dit onderwerp.

Programma    

De tekst van Standaard 4410, de samenstellingsverklaringen in verschillende vormen en toepassingen en de NBA-Handreikingen staan centraal.

Onderstaande onderwerpen komen onder meer aan bod, veelal aan de hand van praktijksituaties.

Dagindeling

Deel 1  13.00-13.10      
Opening en Welkom

Aanpak en Doelstellingen

Deel 2  13.10-13.20      
De invloed van deze regelgeving op andere beroepsreglementering voor de samenstellingsopdracht.

Deel 3  13.20-14.20      
De VGBA: wijzigingen die de basis zijn voor de Samenstellingsopdracht over  actuele verslagjaren

De recente wijzigingen in de NVCOS en andere relevante wet- en regelgeving en de verwachte wijzigingen: Wat is er nieuw en wat komt eraan?

Pauze   14.20-14.30      

Deel 4  14.30-14.45      
De samenstellingsopdracht: samenstelling van financiële overzichten en het gebruiken van administratieve dienstverlening daarbij.

Deel 5  14.45-16.00      
Standaard 4410 – Deel 1

 • De wijzigingen in vogelvlucht
 • De wijzigingen en de vereisten in detail besproken
  • Uitvoering overeenkomstig de Standaard
  • Definities
  • Ethische voorschriften
  • Professionele oordeelvorming
  • Kwaliteitsbeheersing van de opdracht
  • Aanvaarding en continuering van de opdracht
  • Het niet houden aan wet- en regelgeving (NOCLAR)
  • Communicatie met het management en personen belast met governance
  • Het uitvoeren van de opdracht
  • Documentatie
  • De Toepassingsgerichte en overige verklarende teksten per vereiste

Pauze   16.00-16.10      

Deel 5  16.10-16.45      
Standaard 4410 – Vervolg

Deel 6  16.45-16.55      
Toepassing bij toekomstgerichte informatie en tussentijdse cijfer

Deel 7  16.55-17.00      
Afsluiting

070-3524002

Bekijk de site van Organisator

Meer opleidingen

Scroll naar boven