Online: Duurzaamheid voor de Samenstelpraktijk

3 december 2024 @ 13:00 17:00

Het NBA-bestuur heeft besloten de termijn waarbinnen leden invulling mogen geven aan het verplichte permanente educatie-onderwerp Duurzaamheid, te verlengen tot eind 2024. Leden hebben nu dus nog tot en met 31 december 2024 om invulling te geven aan dit PE-thema.

Bent u werkzaam binnen de (brede) samenstel- en adviespraktijk en wilt u een cursus volgen met zowel aandacht voor de basis (kennis) als voor de toepassing van onderdelen daarvan, dan is deze interactieve cursus geschikt voor u. Met een groep deelnemers geeft u gedurende effectief 4 uur invulling aan de onderdelen “Basis”, het kennisgerichte deel van “Onthouden & Begrijpen” en aan “Toepassen en Analyseren” van duurzaamheid. De kern hierbij is: “Hoe is duurzaamheid op het werk en het werkveld van toepassing en hoe wordt dit vervolgens in de praktijk gebracht”.

Verplichte voorbereiding:
Het betreft een online bijeenkomst van 4 uur.

Leerdoelen:
Een invulling van de volgende leerdoelen wordt bereikt:

 • Het maatschappelijke vraagstuk – inclusief actuele ontwikkelingen daarin – rondom duurzaamheid en ESG kunt u duiden
 • U leert invulling te geven voor de cliënten en de accountantseenheid aan het maatschappelijk vraagstuk rondom duurzaamheid en ESG en de ontwikkelingen daarin
 • U doet kennis op over duurzaamheids-/ESG-verslaggeving, om deze op een praktische wijze te kunnen vertalen voor de eigen opdrachten
 • U krijgt handvatten die u kunt gebruiken bij het verkrijgen van (reguliere) verantwoordingsinformatie door de cliënten en dit uit te breiden met duurzaamheids-/ESG-informatie
 • U krijgt kennis en inzicht om de brug te slaan tussen duurzaamheids-/ESG-verantwoording enerzijds en organisatiedoelen en -activiteiten anderzijds
 • U krijgt handvatten voor het duiden van de gevolgen voor de accountantseenheid, waar onder het fungeren als aanspreekpunt voor collega’s en organisatie in het kader van duurzaamheid

Bestemd voor :
Accountants in de samenstel- en adviespraktijk

Inhoud :
In de cursus wordt aandacht geschonken aan belangrijke aspecten uit de theorie en de toepassing daarvan. Wij beginnen met algemene kennis over duurzaamheid. Daarna wordt het wet- en regelgevend kader besproken. Vervolgens wordt praktisch gerichte kennis over en ervaring met risicoanalyse en materialiteitsanalyse besproken en opgedaan. In de cursus zijn daarnaast ook korte opdrachten voor u als deelnemer opgenomen om op die wijze direct de kennis toe te passen. Als laatste gaan wij in op duurzaamheid in de accountantseenheid, waarbij wij gezamenlijk inventariseren waar accountants in 2024 ondernemers bij kunnen (en soms ook: moeten) ondersteunen.

De kern van het toepassingsgerichte deel is een doorlopende centrale casus waarin verschillende elementen vanuit de theorie gedoseerd zijn opgenomen. Delen van deze casus worden tussen de theorie door behandeld. Daarnaast kunnen ook andere cases dan de centrale casus besproken worden.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Een algemeen gedeelte met een inleiding en bespreking van de aanpak.
 2. Een inventarisatie van wat voor u in dit thema actueel is.
 3. Belangrijke invloeden op duurzaamheid en ESG vanuit internationaal, Europees en nationaal perspectief.
 4. Aandacht voor (de positie van) uw cliënten met als onderwerpen
 • De 3×3 Duurzaamheidsbeoordeling
 • Duurzaam Energie Besparen
 • Dubbele Materialiteit
 • Optionele hulpmiddelen voor de praktijk, te weten
 • PESTLE-analyse
 • De keten en risicoanalyse: due diligence
 • De keten en risicoanalyse: risicochecker
 • (basis) Financiële aspecten in vogelvlucht
 • (basis) Aanzet tot geïntegreerde rapportering
 1. Aandacht voor (de positie van) de accountantseenheid. Waarmee kunt (moet) u aan de slag en welke diensten worden er aangeboden, wat kan het transitieproces inhouden, welke rollen er zijn en hoe kunnen die rollen worden ingevuld
 2. Afsluiting met terugkoppeling op de eerdere inventarisatie en een korte reflectie op de leerdoelen.

Prijs:
Novak PLUS-leden €325,-
Novak/Extendum-leden €360-
Niet leden €395,-

Let op: Maximaal 15 deelnemers. 

Docent:
De docent van deze cursus is Martina Sarris MSc AA.

Het is ook mogelijk deze cursus eventueel inhouse te organiseren bij u op kantoor. Neem hiervoor contact met ons op via n.dewaal@novak.nl

U kunt zich via het onderstaande formulier aanmelden deze opleiding.

Meer opleidingen

Scroll naar boven