Novak opleiding: Adviseren over duurzaamheid in de samenstelpraktijk                          

24 september 2024 @ 13:00 17:00

Prins Bernhardstraat 75
Vianen, 4132 XE Nederland
+ Google Maps

Adviseren over duurzaamheid aan cliënten is een kans. Een kans omdat de cliënten er soms naar vragen. Of, een kans als de accountant aspecten onder de aandacht van de client wil brengen. Vanuit deze twee invalshoeken en rollen van de accountant  is deze interactieve training opgezet. Daarmee wordt aangesloten bij het profiel van een betrokken huisarts die de mkb-accountant is.

Wat gaat u leren?

Een invulling van de volgende leerdoelen wordt bereikt:

o  Het vraagstuk – inclusief ontwikkelingen daarin – rondom duurzaamheid en ESG vertalen naar algemeen beschikbare informatie via internet om daarmee het overzicht voor de client en de accountant zoveel als mogelijk te behouden voor relevante onderwerpen.

o Invulling geven aan de behoefte van cliënten aan informatieverschaffing als eerstelijns adviseur  –
     “huisarts” –  zonder specialist te zijn voor relevante onderwerpen

o Het ondersteunen van cliënten bij het handelen in het kader van duurzaamheid, bijvoorbeeld bij
      het aanleveren van gegevens voor rapportages.

o Het op praktische wijze vertalen van kennis op het gebied van duurzaamheid naar advisering.

Wat levert het u op?

o    Het verkrijgen van inzicht in technieken en hulpmiddelen om het overzicht over het vakgebied Duurzaamheid te behouden

o    Het onderkennen en gebruiken van bronnen met algemeen beschikbare informatie die nuttig
      zijn bij de advisering.
o Verbeterde vertaling van kennis over wet- en regelgeving over duurzaamheid

Doelgroep:
Deze training is ontworpen voor accountants in het mkb en de medewerkers van een accountantspraktijk die een accountant ondersteunen.

Docent:
Hans de Bruijn, RA AA

Prijs:
Prijs: € 355,- Novak PLUS-leden
Prijs: € 395,- Novak/Extendum-leden
Prijs: € 445- Niet Novak-leden

Inhoud:
Na korte een introductie met (meer) algemene kennis over duurzaamheid komen de rollen die een accountant in het mkb kan vervullen aan de orde. Daarna wordt aandacht geschonken aan het verzamelen van informatie die past bij de (hulp)vragen van cliënten. Van een beperkt aantal onderwerpen worden ook de gevolgen (deels) bepaald met behulp van toegang tot het internet en andere bronnen.

Dagindeling

Deel 1  12.45-12.55      Opening en Welkom
Aanpak en Doelstellingen

Deel 2  12.55-13.10      
Raakvlakken met uw praktijk: een inventarisatie

Deel 3  13.10-13.45      
De rollen die u kunt vervullen

o Adviserend informeren

o Verbinden met derden

o Gevolgen (deels) bepalen

o Integreren

Deel 4  13.45 – 14.45   
Adviserend informeren over praktijksituaties

o Voldoen aan wet- en regelgeving

o Aanvragen van investeringssubsidies

Pauze  14.45-15.00

Deel 5  15.00-15.45      
Adviserend informeren en Verbinden met derden

o Aanvragen van specifieke financiering

Deel 6  15.45-16.45      Gevolgen (deels) bepalen

o Voldoen aan wet- en regelgeving

o Gegevensuitvraag van belangrijke afnemer van een client door CSRD of andere wettelijke vereisten

Deel 7  16.45-17.00      
Afsluiting

o Welke diensten worden aangeboden

o Terugkoppeling op eerdere Inventarisatie

o Korte reflectie op leerdoelen

o Algehele afsluiting

Meer opleidingen

Scroll naar boven